COMANDAMENTUL CORPULUI MULTINAȚIONAL DE SUD-EST (HQ MNC-SE)

 
 
  
                                                                                                                                     
 
  • Elementul central al însemnului heraldic îl reprezintă sigla NATO iar în spatele acesteia se află, încrucișate, securea domnitorului Mihai Viteazu și sabia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Sigla NATO simbolizează multinaționalitatea structurii iar cele două arme încrucișate reprezintă dârzenia strămoșilor în apărarea pământului strămoșesc și idealul național de formare a României Mari.  
 
  • În partea superioară se regăsesc acronimul comandamentului și trei stele galbene reprezentând nivelul său ierarhic. În partea inferioară este poziționat drapelul național cu scopul de a accentua postura României de națiune cadru a acestei structuri.
 
  • Culoarea verde scoate în evidență caracterul terestru al comandamentului iar culoarea albastră este inspirată din culoarea predominantă a simbolisticii NATO.    
 
  • Cooperarea multinațională este parte lăuntrică a construcției noastre. România este națiune cadru (”framework nation”), iar alți aliați NATO contribuie cu personal și asistență. De aceea, ”FORTIS IN UNUM” (”PUTERNICI ÎMPREUNĂ”) este mottoul nostru și reprezintă determinarea României, ca împreună cu Alianța, să asigure un climat de securitate în regiune.